Hem

Om mig

Länkar

Politik

Debatt

Kontakt

Mpsjuhärad

Min blogg

Välkommen »

Jag är en typisk familjefar som egentligen inte har tid med politik. Men jag är engagerad och kan inte låta bli.

Är känd för att vara rakryggad samt debattglad och ger mig sällan. Är oftast påläst och ser kunskap om livet med miljökänsla som en politisk grundbult i mitt dagliga liv.

Det här vill jag: Att det gröna frågorna ska vara en linje som genomsyrar all politik och i hela regionen. Men det menar jag:

Sjukvård nära brukarna som är av högsta kvalité. Det får gärna ske i små flexibla mobila enheter eller varför inte lokalt ankrade lasarett.

En kollektivtrafik värd namnet och gärna med anropsstyrda eller andra flexibla lösningar som är kostnadseffektiva. En kollektivtrafik för hela regionen.

En landsbygd som får bra och likartade villkor att utvecklas i hela regionen.

En region som ska vara ett föredöme i hela Europa när det gäller förbyggande vård och miljötänkande i alla led.

Ett Västra Götaland som är ett hållbarhetens föredöme och som ser till människornas lycka och behov. Med det goda lyckliga livet som en ledstjärna. Det vore något att satsa sin själ på.

I den kommunala politiken anser jag att medborgarna ska komma till tals mycket mer än nu. Det gäller tyvärr ofta även på andra nivåver. Så öka medborgarinflytandet i den direkta politiken. Det sker numer allt för sällan.


Jag vill förbättra och förändra våra livsvillkor. Vill du? Tänk grönt och långsiktigt. Rösta på det enda riktigt gröna alternativet.. 


Vision »
Ett samhälle som bygger på långsiktiga gemensamt accepterade lösningar för långsiktig hållbarhet.

Viktiga frågor för mig »
Kunskap är en god grund för att förändra sina synsätt på världen. Därför är utbildning en mycket viktig fråga.

IT-frågor av alla de slag.
Datorer är inte lösningen på alla världens problem men ger oss nya spännande möjligheter.

Småföretagande ligger mig varmt om hjärtat och har själv sett företagandets villkor på nära håll. Jag är väl insatt  och vet väl vad jag vill förändra och förenkla.

Jag ser gärna ett glokal-samhälle där närhet och delaktighet är viktiga ingredienser.

Alla skall ha plats i samhället. Det innebär att man måste ta hänsyn till varandra oavsett om man är ung eller gammal fattig eller rik.


Om landsbygden »
Landsbygden måste ha vettiga villkor för utveckling.

Motto »
Att lyssna först är en bra utgångspunkt för en givande dialog.

 

 

 

www.ingemarbasth.se © 2006 • kontakt: ingemar.basth@mp.se • Denna webb byggs via adminX

Lite filosofi

Att allvarligt överväga hur din stund på jorden förnuftigt skall levas.

(G.H von Wright)

Blogg +startsida uppdateras löpande

Ingemar Basth.se